รางวัลระดับโลกมาถึงแล้วในประเทศไทย
“สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้”
MIKE Award (ไมค์อวอร์ด)

ถึงเวลาแล้วที่องค์กรไทยทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้ก้าวสู่รางวัลระดับชาติและระดับโลกด้านความสำเร็จในนวัตกรรมและการบริหารจัดการความรู้ อันนำไปสู่ความสำเร็จของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดธุรกิจและประเภทขององค์กรเพียงแต่เป็นองค์กรไทยที่มีวิธีการและความสำเร็จเชิงประจักษ์สมัครออนไลน์ได้แล้วที่ ThaiMIKEAaward.org

2020 Global MIKE Award Winners from Thailand

See all winners

ประกาศแล้ว! ขอแสดงความยินดีแก่องค์กรไทยทั้ง 4 ที่ได้รับรางวัล Thailand MIKE Award ประจำปี 2020 ด้านการจัดการนวัตกรรมและความรู้

รางวัลระดับเป็นเลิศเทียบเท่าสากล (ระดับโกลด์) Gold

รางวัลระดับดีเยี่ยม (ระดับ บร็อนซ์) Bronze


ครั้งแรกกับรางวัลระดับโลกด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์กรไทยสู่สากล เชื่อหรือไม่ว่าแนวปฏิบัติความรู้สร้างนวัตกรรมที่ถูกต้องและดำเนินการองค์กรไทยให้เปลี่ยนแปลงโลกได้

รางวัล MIKE Award (ไมค์อวอร์ด)เป็นเครื่องมือดัชนีการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรที่เทียบเคียงกับบริษัทชั้นนำของโลกในเวทีนานาชาติ

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

กระบวนการ

กระบวนการกรอบการประเมินของรางวัลMIKEได้รับการดัดแปลงจากประเพณีการเฟ้นหาและวิจัยของรางวัลMAKEและสร้างขึ้นบนพื้นฐานของกรอบความรู้ทางปัญญาสำหรับนวัตกรรมการประเมินมีสองส่วน:
(A)ปัจจัยความยั่งยืน(ในแง่ของเกณฑ์แปดข้อ) และ (B) ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพเชิงนวัตกรรมที่หลากหลาย(เลือกโดยองค์กรผู้สมัครตามความเหมาะสม)

ส่วน A

ผู้สมัครเข้ารับรางวัลมีอิสระที่จะอธิบายการปฏิบัติของพวกเขาด้วยเรื่องราวหลักฐานและข้อมูลมีข้อจำกัด เกี่ยวกับหน้าบนแบบฟอร์มและบนหน้าบนแบบฟอร์มและข้อมูลเสริมที่สามารถแนบได้

ส่วน B

ผู้สมัครเข้ารับรางวัลสามารถเลือกเกณฑ์นวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเหมาะสมที่สุดในการอธิบายประสิทธิภาพของนวัตกรรมพวกเขาสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง

ผู้ประเมินประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศในKMและนวัตกรรมจะเกิดขึ้นในแต่ละปีข้อตกลงที่ไม่เปิดเผยและไม่มีส่วนได้เสียกับองค์กรที่สมัครรับรางวัลและปราศจากผลประโยชน์ทับซ่อนรายชื่อคณะกรรมการตัดสินจะถูกเปิดเผยหลังจากกระบวนการตัดสินเสร็จสมบูรณ์

ผู้ได้รับรางวัลปีที่่ผ่านมา

ร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ กับ รางวัลระดับโลก  Global MIKE 100!

Choose language
Englishไทย