วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ•เยี่ยมชมเว็บไซต์ ThaiMIKEAward.org เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครต่างๆ

•หากเอกสารต้นฉบับเป็นภาษาไทย(ผู้สมัครต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษโดยการสมัครก่อนส่ง หรือขอความช่วยเหลือติดต่อมายังผู้จัดงาน)

•ส่งแบบฟอร์มใบสมัครของคุณภายได้ตั้งแต่ 1-31 กรกฎาคม 2563

•ผู้ที่ได้รับรางวัลไมค์ระดับโกลด์ประเทศไทยจะได้รับรางวัลระดับโลก Global MIKE Award ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

•ประกาศผล ผู้ชนะรางวัล Global MIKE Award ในเดือนธันวาคม 2563

พิธีมอบรางวัลระดับชาติและระดับโลกในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะจัดขึ้นในประเทศไทยก่อนเวียนในปีถัดไปในประเทศเจ้าภาพอื่น

•ค่าธรรมเนียมการสมัคร รางวัลระดับชาติ Thailand MIKE Award I: 15,000 บาท

เรียนรู้จากเวบไซต์ต่างประเทศ Global MIKE Award

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี Global MIKE Report.

บริษัทที่ได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา

ร่วมเป็น 100 องค์กรชั้นนำระดับโลกและระดับชาติไปกับเรา

Choose language
Englishไทย